Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wydawnictwa europejskiego funduszu społecznego

Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego – projekty, skład i druk materiałów dotyczących EFS. Kwartalne biuletyny zawierające plany działań, dystrybuowane w prasie na terenie Dolnego Śląska. Albumy podsumowujące konkretne obszary działalności EFS, realizowane od początku do końca (zdjęcia, teksty, projekty, skład, druk, dystrybucja). Drobne druki dodatkowe (kalendarze ścienne i terminarze).